โปรโมชั่นชุดจาน IPM FINN

(C-Band/KU-Band)

ราคาเริ่มต้น 2,290 บาท 

ราคา 2,750 บาท
 • ระบบ HD คมชัดกว่าเดิม 5 เท่า
 • คุ้มกว่าด้วยช่องพิเศษ 2 ช่อง “A Film Hd” และ “Toon Toon HD”
 • รับชมช่อง TV Digital ครบทุกช่อง
 • Update ช่องรายการอัตโนมัติ

KU-BAND และ C-BAND

KU-Band
 • รับชมฟรี 80 ช่อง
 • ระบบ HD คมชัดกว่าเดิม 5 เท่า
 • คุ้มกว่าด้วยช่องพิเศษ 2 ช่อง “A Film Hd” และ “Toon Toon HD”
 • รับชมช่อง TV Digital ครบทุกช่อง
 • Update ช่องรายการอัตโนมัติ
C-Band
 • รับชมฟรี 170 ช่อง
 • ระบบ HD คมชัดกว่าเดิม 5 เท่า
 • คุ้มกว่าด้วยช่องพิเศษ 2 ช่อง “A Film Hd” และ “Toon Toon HD”
 • รับชมช่อง TV Digital ครบทุกช่อง
 • Update ช่องรายการอัตโนมัติ

ตารางโปรโมชั่นชุด KU-BAND และ C-BAND พร้อมกล่อง IPM FINN