โปรโมชั่นชุดจาน PSI S2 HD

(C-Band/KU-Band)

ราคาเริ่มต้น 2,290 บาท 

ราคา 2,750 บาท
 • ระบบ HD คมชัดกว่าเดิม 5 เท่า
 • รับชมช่อง TV Digital ครบทุกช่อง
 • Update ช่องรายการอัตโนมัติ
 • ดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน USB 2.0
 • บันทึกช่องรายการโปรดได้

KU-BAND และ C-BAND

KU-Band
 • รับชมฟรี 80-100 ช่อง
 • ระบบ HD คมชัดกว่าเดิม 5 เท่า
 • รับชมช่อง TV Digital ครบทุกช่อง
 • Update ช่องรายการอัตโนมัติ
 • ดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน USB 2.0
 • เล่นวิดีโอผ่านตัวเครื่องได้
 • บันทึกช่องรายการโปรดได้
 • กินไฟน้อย ใช้ไฟเพียง 6 วัตต์
C-Band
 • รับชมฟรี 200 ช่อง
 • ระบบ HD คมชัดกว่าเดิม 5 เท่า
 • รับชมช่อง TV Digital ครบทุกช่อง
 • Update ช่องรายการอัตโนมัติ
 • ดูหนัง ฟังเพลง ผ่าน USB 2.0
 • เล่นวิดีโอผ่านตัวเครื่องได้
 • บันทึกช่องรายการโปรดได้
 • กินไฟน้อย ใช้ไฟเพียง 6 วัตต์

ตารางโปรโมชั่นชุด KU-BAND และ C-BAND พร้อมกล่อง PSI S2 HD